De behandeling

Het eerste consult duurt vijf kwartier inclusief de intake. De vervolgbehandelingen duren ongeveer 60 minuten. Het aantal en de frequentie van de behandelingen varieert per persoon. Klachten die men al langere tijd heeft, verdwijnen meestal niet na één behandeling. De behandeling en het effect daarvan zijn per persoon verschillend. Voor de één is het effect van de behandeling direct voelbaar, voor anderen kan dit even duren.

Ik begin de behandeling met het scannen  van het lichaam. Vervolgens behandel ik het gehele lichaam waarbij ik vervuilde energie uit de aura wegneem. Zonodig wordt gewerkt aan het bewerkstelligen van de balans en aan het opheffen van mogelijk aanwezige blokkades.
Gebleken is dat door mijn open houding, persoonlijkheid en het vermogen om mensen op hun gemak te stellen, de behandelingen een positief resultaat hebben.

De behandeling vindt in principe overdag plaats, in overleg kan er ook ’s avonds een afspraak gemaakt worden. Na afloop van een behandeling ben ik bereikbaar voor nazorg.

Joost van der Spek

Intro Pagina