Welke klachten?

In principe zijn alle lichamelijke en emotionele klachten te behandelen. Wanneer ik een klacht niet kan behandelen verwijs ik altijd door naar een reguliere arts. Tijdens het kennismakingsgesprek vindt een intakegesprek plaats.  Na een eerste behandeling kan ik een indicatie geven voor verdere behandeling.
Veelvoorkomende klachten waar ik in mijn praktijk mee te maken krijg zijn; schouder-, nek- en rugpijn, buikklachten, pijn bij menstruatie, slapeloosheid, burn-out, vermoeidheid, onzekerheid, het idee hebben dat alles te veel energie kost, onverwerkt verdriet en boosheid.

Klachten kunnen voortkomen uit spanningen. Spanningen kunnen veroorzaakt worden in de huidige situatie of voorvallen uit het verleden.
Een behandeling werkt ook preventief; in de hectische tijd waarin we leven kampen veel mensen met een tekort aan energie, gevoelens van onrust of hebben ze geregeld last van “een dipje”. Een behandeling kan de benodigde energie geven om zich weer beter te voelen en positiever in het leven te staan.
Niet alle aandoeningen zijn door mij te behandelen. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld psychische aandoeningen of verslavingsproblematiek zal ik doorverwijzen naar een reguliere arts.

Joost van der Spek

Intro Pagina